vakdomeinen

EXPERTISEWe beschikken over een doorgedreven expertise in verschillende vakdomeinen door opleidingen en ervaringen.


Familierecht

Procedure voor de Familierechtbank of een procedure blijvende saisine inzake de domicilie, verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage betreffende de kinderen.


Echtscheiding

Geschillen bij het einde van de samenwoonst, echtscheiding in onderlinge toestemming of echtscheiding onherstelbare ontwrichting, dringende en voorlopige maatregelen, vereffening-verdeling.


Strafrecht

Dit betreft de verdediging van de belangen als verdachte of als slachtoffer van bij het eerste moment van de feiten, advies, bijstand bij verhoor, informeren tijdens het verloop van het onderzoek tot het pleiten van het dossier voor de rechtbank. 

 

Huur

Geschillen tussen huurder en verhuurder, woninghuur, gemene huur, bezetting zonder recht noch titel, ...


Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarige personen die omwille van fysieke en/of mentale redenen niet in staat zijn om hun belangen geheel of gedeeltelijk te behartigen (bv.ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiƫnten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiƫle aard zijn.

Verkeersrecht

Raakte u betrokken bij een verkeersongeval of is er sprake van intoxicatie in het verkeer ? Mocht u een dagvaarding voor de Politierechtbank  ontvangen? 

Bouwgeschillen

Juridisch bouwadvies voor alle actoren uit de bouwwereld, bijstand bij expertises, voeren van een gerechtelijke procedure inzake bouwgeschillen.


Jeugdrecht

Mr. Allaert volgde een bijzondere opleiding jeugdrecht teneinde minderjarigen op alle mogelijke manieren bij te staan.


Invorderingen

De invordering van openstaande facturen, de betwisting van facturen.

Collectieve schuldenregeling

Een procedure collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele geldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen op een menswaardige manier. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

andere rechtsdomeinen

Ook voor andere juridische problemen en algemene juridische vragen kan u terecht bij Advocaat Stefanie Allaert.