tarieven

TARIEVEN

Goede afspraken maken goede vrienden.


tarief per uur

De prestaties worden vergoed per gepresteerd uur in uw dossier.

Daarnaast worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Beiden worden vermeerderd met 21 % BTW.

Er wordt gewerkt met voorafgaandelijke voorschotten (zgn. provisie).

De kosten van een derde (bv. gerechtsdeurwaarder) worden rechtstreeks met de derde verrekend. 

Rechtsbijstand

Het is belangrijk om steeds na te gaan of u aanspraak kan maken op uw rechtsbijstandsverzekering. 

Indien dit het geval is, zal de tussenkomst van uw advocaat gedekt worden door deze rechtsbijstandsverzekering, binnen de vooropgestelde marges van de verzekeringspolis.

Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar familiale verzekering, autoverzekering, brandverzekering, etc.

Deze mogelijkheid wordt steeds op voorhand besproken.

vast bedrag

In bepaalde dossiers kan er met een vast tarief gewerkt worden.

Deze vaste prijs wordt op voorhand besproken tijdens de consultatie.

Let op: de vaste prijzen hebben enkel betrekking op een gebruikelijke omvang van een dossier.


De vaste prijzen worden vermeerderd met 21 % BTW.

Pro Deo

U kan gerechtigd zijn op gedeeltelijke of volledige juridische tweedelijnsbijstand of pro deo.

Hiervoor dient u de vereiste documenten te overhandigen aan uw advocaat, die vervolgens een aanvraag tot pro deo kan indienen.

U kan nazien of u pro deo gerechtigd bent op de website.