Menu

Het kantoor verleent advies en bijstand in juridische kwesties ter voorkoming of oplossing van problemen, door het opstellen van documenten, het voeren van onderhandelingen en het vertegenwoordigen voor de rechtbank.

Expertise :


Personen- en familierecht :


Ouderlijk gezag, verblijfsregeling kind, onderhoudsbijdrage kind, recht op persoonlijk contact, afstamming, adoptie, ontkenning of erkenning vaderschap/moederschap, ...


Echtscheiding :


Echtscheiding met onderlinge toestemming, echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, dringende maatregelen, ...


Jeugdrecht :


Strafrechtelijke verdediging van minderjarigen, misdrijven gepleegd door minderjarigen, verdediging minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie, ...


Woninghuurrecht :


Huurgeschillen, huurovereenkomsten, burenhinder, ...


Verkeersrecht :


Verdediging voor de politierechtbank, verkeersovertreding, verkeersongeval, schade, aansprakelijkheidsgeschillen, ...


Strafrecht :


Correctionele verdediging, burgerlijke partijstelling, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, ...


Invorderingen :


Invordering/betwisting van facturen, ...


Verbintenissenrecht :


Diverse gebreken bij de uitvoering van contracten, ...


Aanneming- en bouwrecht : 


Het aanstellen van een deskundige, slechte uitvoering der werken, ...


Collectieve schuldenregeling : 


De aanvraag van een procedure collectieve schuldenregeling, optreden als schuldbemiddelaar, ...


Bewindvoering : 


Het beheren van de goederen en de persoon van de beschermde persoon, ...


Pro Deo : 


Het is mogelijk dat U in aanmerking komt voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (of in de volksmond pro deo). Klik op onderstaande link om te kijken of U hieraan voldoet :


Inkomensgrenzen PRO DEO


Rechtsbijstand : 


Indien U een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, bestaat de mogelijkheid dat de staat van kosten en ereloon onder de dekking vallen. Informeer hiervoor bij Uw verzekeraar.